“Den bästa entreprenörsskolan är ändå att vara entreprenör på riktigt.”

Josh Lerner, professsor, 2010 års pristagare i världens just nu högst rankade pris för entreprenörsforskning
– Global Award for Entrepreneurship Research

Kunskap och erfarenhet i försäljning och marknandsföring är centralt i all affärsverksamhet. Inget säljer sig självt.

Agne Johansson

Underskatta inte komplexiteten med att driva eget företag, Kunderna är alltid viktigast – det är de som gör
att vi har ett jobb att gå till. Det är fint att sälja. Visst det är osvenskt men det är det egenföretagande handlar om.
Gunilla von Platen

Byråkrati

Fel personer kräver byråkrati medan rätt hatar det och lovordar skapande fantasi
Agne Johansson

Varumärke

Patent går ut men varumärke ökar i värde om det vårdas. Du etablerar inte ett varumärke över en natt, men du kan rasera det på en sekund.
Agne Johansson

Rätt personer

Även den bästa affärsidén misslyckas om inte rätt personer leder och deltar i arbetet med att förverkliga den.
Bill Gates

Entreprenörer

Utan entreprenörer inga innovationsbolag
Rune Andersson 

När man en gång har blivit entreprenör så ser man möjligheter överallt
Cecilia Nykvist (Egen företagare och VD för Ung Företagsamhet)

Kvaliteterna för att bli en entreprenör, såsom visioner, mod, tekniskt kunnande, förmågan att bygga ett bra team och vilja vinna till varje pris, är liksom för idrottsmän och artister inte begränsade till något enskilt land.
Niklas Zennström

Innovation

Begreppet innovation är numer lika inne som entreprenörskap. Bäst resultat blir det när de båda kombineras. Och då gärna hos en och samma person. Innovatörer och entreprenörer är en gedigen och lyckosam kombination.

Att vara företagare är ur alla synpunkter ett mycket krävande yrke som måste läras. Målare och snickare börjar som lärlingar. För att kunna driva ett projekt eller ett framgångsrikt företag framåt krävs förutom kapital dessutom oftast entreprenöriell kompetens samt och inte minst kunskap och erfarenhet i försäljning och marknadsföring. Kreativitet och affärsmässighet hör också hit.
Agne Johansson

Och hur får man ut den på marknaden? Det är frågeställningarna som ligger bakom idén och inspirationen till filmen Innovationsskolan. Drivkraften bakom filmen är Agne Johansson tillsammans med styrelsen i Stiftelsen AJM. Filmaren Calle Magnell (med lång erfarenhet från bl a TV4) har tillsammans med AJM producerat en rapp, spännande och instruktiv film i två delar.
Läs mer…