Om Stiftelsen

Stiftelsen AJM är instiftad av Agne Johansson och har till syfte att befrämja utvecklingen av innovationer och företagande i vårt land. För att på bästa sätt fullgöra ändamålet, används Stiftelsens utdelningsbara kapital huvudsakligen till stipendier. Mottagare är enskilda uppfinnare, innovatörer och entreprenörer. År 2006 inleddes ett samarbete med Stiftelsen SKAPA. Därigenom har medel från Stiftelsen AJM kraftigt kunnat förstärka storleken på och antalet stipendier som delas ut via SKAPA. Från år 2013 har Stiftelsen AJM ett liknande samarbete med Stockholms Innovationsstipendium.

Stiftelsens syfte i samarbetet med SKAPA´s Innovationsstipendium är att dina idéer ska få chansen. Om din idé är medelgod eller riktigt fin spelar mindre roll. Huvudsaken är att du kan förverkliga den och att du vågar bli din egen chef, att du kommer igång och upptäcker att du har förmågan att kunna introducera din produkt eller tjänst på marknaden i ett framgångsrikt företag. För att etablera ett sådant företag krävs generellt en bärande och innovativ affärsidé samt speciellt god förmåga att kunna förverkliga den. Företagande är en mycket viktig läroprocess.

Förmågan till förnyelse och att ständigt tänka innovativt till förbättringar är avgörande framgångsfaktorer. Innovation ska därför omfatta alla delar av ett företag och inte enbart utveckling. Innovativt tänkande skapar nya sätt att arbeta på samt förbättringar på alla områden som leder till effektiviseringar och ökad konkurrenskraft. För att kunna driva ett projekt framåt och för att kunna driva ett framgångsrikt företag krävs förutom kapital dessutom oftast entreprenöriell kompetens samt och inte minst kunskap och erfarenhet i försäljning och marknadsföring. Kompetens i entreprenörskap och försäljning är knappast något du uteslutande kan läsa dig till. Utan här är det träning och praktik i lämpliga eller eget företag som slutgiltigt gäller. Innovatörer och entreprenörer, gärna i en och samma person, utgör en gedigen och lyckosam kombination. Kreativitet och affärsmässighet är en annan sådan. Utgå därför inte från att ni redan vet eller kan allt.

Din förmåga bestäms av dina personliga egenskaper, kunskaper och erfarenheter. Dessa är ofta viktigare än själva idén. Erfarenheter skaffar du genom lärorika anställningar i lämpliga företag – där försäljning är bland det viktigaste. Det är innovativt tänkande i kombination med entreprenörskap som leder till goda resultat.

Om stiftelsen