”Vårt land behöver fler framgångsrika
innovatörer och entreprenörer”

Stiftelsen AJM är instiftad av Agne Johansson och har till syfte att befrämja utvecklingen av uppfinningar, innovationer och entreprenörskap.

För att på bästa sätt fullgöra stiftelsens ändamål används stiftelsens utdelningsbara kapital huvudsakligen till stipendier och/eller utbildning till driftiga innovatörer och entreprenörer. Målet skall vara att förverkliga lovande affärsidéer och innovationer till framgångsrik företagsamhet.

Ekonomiskt bistånd kan beslutas och utbetalas direkt av stiftelsen eller via annan stiftelse med i grunden samma ändamål som denna stiftelse. I det senare fallet skall i så fall Stiftelsen AJMs engagemang och insats tydligt framgå.

År 2006 inleddes ett samarbete med Stiftelsen SKAPA och år 2013 inleddes ett liknande samarbete med Stockholm stads innovationsstipendium, numera Stockholms Innovationsstipendium. 
2015 öppnades ännu ett stipendium upp för att stötta innovatörer att fortsätta växa, Stockholms Accelerationsstipendium. Även detta i samarbete med Stockholms stad. 
Från och med 2020 så bidrar AJM även med kapital för att stärka Unga Innovatörer , tidigare FinnUpp.

Härigenom har medel från Stiftelsen AJM kunnat förstärka storleken på och antalet stipendier som delas ut via dessa samarbetspartners. 

Unga innovatörer

Det här är Stiftelsen AJM


Här kan ni se en video med ett enklare sammadrag av vilka vi är, vad vi gör och om stiftelsens grundare Agne Johansson.

Djupare information kan ni sedan hitta under länkarna i den blå listen.

20-års jubileum


20 år med Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond.


En dag i januari 2001 fick Svenska Uppfinnareföreningen, SUF, ett ovanligt besök. En reslig man klev in på föreningens kontor och ville presentera en idé om hur man kunde stimulera till ökat uppfinnande. Besökaren var ingen mindre än Agne Johansson, uppfinnare, entreprenör, företagsledare, egenföretagare...

Forsättning under Aktuellt AJM 20 år:  

https://www.stiftelsenajm.se/aktuellt


Stockholms Innovationsstipendium

Klicka här för att läsa mer ››

Unga innovatörer

Stärker ungas innovativa förmågor

Till Unga innovatörers webb ››

SKAPA innovationspris

SKAPA-priset för unga innovatörer

Till Stiftelsen SKAPA ››

SAMARBETSPARTNERS