Stiftelsens insatser, vad gör vi


Nu har det gått 20 år sedan stiftelsen bildades. Det har vi inte tänkt fira med pompa och ståt. Pengarna kan användas till nyttigare saker. Men vi i styrelsen kan med viss stolthet redovisa vad vi åstadkommit under de 20 åren.

En ansvarsfull och balanserad förvaltning av stiftelsens tillgångar har resulterat i trefaldig ökning av kapitalet fram till i dag. Det har möjliggjort en stadigt ökad utdelning, huvudsakligen i form av stipendier, direkt från stiftelsen, eller i samarbete med andra stiftelser och organisationer med samma ändamål som AJM. 

AJM har idag ett nära, produktivt samarbete tillsammans med SKAPA, Stockholms stad och Unga Innovatörer (tidigare Finn Upp). 

Hur det startade och vår inriktning för framtiden

Stiftelsen AJM bildades den 23 april 2001. Tiden därefter inträffar ett av historiens värsta börsfall. Utdelningsbara pengar från Stiftelsen förelåg i praktiken först under år 2004. Då mottog nio uppfinnare de första stipendierna från Stiftelsen. Året därefter introducerades Mentorstipendiet. Under tre år utdelades sammanlagt cirka 60 stipendier för att uppmärksamma och stärka mentorernas ofta anonyma men värdefulla insatser. Professor Kaj Mickos, tidigare generaldirektören för SJ Stig Larsson och innovationsrådgivaren Margareta Andersson är exempel på tre välkända och välmeriterade personer som erhållit mentorstipendiet.

2008 har Stiftelsen velat uppmuntra, utveckla och synliggöra de till SUF anslutna lokala och regionala uppfinnarföreningarnas ideella verksamhet. Stipendier för god utveckling och framgångsrika koncept tilldelades Göteborgs Uppfinnareförening, GUF, Stockholms Innovatörskrets, STIK och Uppfinnarföreningen LIST i Bollnäs. Dessa föreningar utarbetade under ledning av Lena Nyström på GUF i anslutning till detta – och som tack – en guide över hur man startar, driver och utvecklar en lokal förening. Samma år avsattes 140.000 kr som studiestöd för elever vid uppfinnarutbildningen idéum i Lidköping.

Som ytterligare stöd för Svenska Uppfinnareföreningens, SUFs, insatser för befintliga och
tillkommande lokala och regionala uppfinnarföreningar, gjordes under 2009 en film ”Uppfinn och finn framgångsvägen”. Filmen har distribuerats till lokalföreningarna och det är Stiftelsens innovations- och uppfinnarprojekt. Se filmen här >
Under 2012 tillkom två nya filmer, Innovationsskolan 1 och Innovationsskolan 2.

När Stiftelsen AJM firade sitt 10- årsjubileum år 2011, delade vi ut tre internationella innovationsstipendier I samband med att SUF firade sitt 125- årsjubileum. Ett av stipendierna gick till svensken Rasmus Norling för hans uppfinning som reducerar svavel i bland annat stora fartygs eldningsolja.

I vår strävan att finna lämpligaste vägen för vår inriktning på verksamheten, startade vi som nämnts ovan ett pilotprojekt där de nio bästa uppfinningarna fick ett stipendium med diplom. Vår lärdom från detta första och trevande försök var att det innebar orimligt mycket arbete och stora kostnader i själva urvalsprocessen.

Den processen fanns däremot inom Stiftelsen SKAPA. Vi fann SKAPA när vi behövde dem och SKAPA fick vårt ekonomiska stöd när de verkligen behövde det. Ett mycket lyckligt och givande sammanträffande. Från år 2012 har ytterligare finansiellt stöd från tidigare och andra finansiärer tillkommit i SKAPA-konceptet. Det har bidragit till att vi kunnat minska vårt stöd till SKAPA och påbörja ett samarbete med Stockholms Innovationsstipendium som ett lämpligt komplement till SKAPA.

Tillsammans med Stiftelsen SKAPA har AJM från 2008 bidragit med 6 650 000 kr som har tilldelats 309 uppfinnare.

I samarbete med Stockholm stad har 50 uppfinnare eller grupper av uppfinnare erhållit Stockholms uppfinnarstipendium med 1 850 000 kr från AJM.

AJM har dessutom instiftat Stockholms accelerationsstipendium som tilldelats åtta uppfinnare/grupper med sammanlagt 1 950 000 kr.

 
Från 2020 har AJM ett samarbete med Unga innovatörer (tidigare Finn upp). Verksamheten har startat med ett bidrag för 2020 med blygsamma 95 000 kr, men AJM har ett åtagande för de närmaste åren med 380 000 kr.


Eftertänksamt efter 20 år: ”Tänk vad en person kan åstadkomma med en donation och en önskan att utveckla uppfinnandet i Sverige. Agne Johansson var dessutom aktiv och entusiastisk i stiftelsen ända fram till sin död i mars 2019. Och hans högsta önskan var att fler med ”onödigt” mycket kapital i kassakistan skulle göra samma sak som han. För uppfinnandet och Sverige”.


En av de första lyckliga vinnarna av det första Accelertaionsstipendiet 2015 i samarbete med Stockholm stad. 

Idag så samarbetar AJM inte längre med Stockholms stad utan med nationella stiftelsen SKAPA.

Accelerationsstipendiet tas åter upp 2023 till minne av Agne Johansson. Nu även med ett nytt Accelerationsstipendium för kvinnliga innovationer, detta till minne av Margareta Andersson. Båda stipendierna ligger på 250.000:- vardera och kommer att delas ut i Stadshuset i november.

Kom igång

Stockholms Innovationsstipendium

Klicka här för att läsa mer ››

Stärker ungas innovativa förmågor

Till Unga innovatörers webb ››

SKAPA-priset för unga innovatörer

Till Stiftelsen SKAPA ››