Om Stipendierna

Stiftelsen AJM samarbetar med och sponsrar Stiftelsen SKAPA, Stockholms Innovationsstipendium samt Stockholms Accelerationsstipendium. Sedan 2020 är AJM även sponsorer för Unga Innovatörer, tidigare FinnUpp.

Om SKAPAs stipendier

En stor del av Stiftelsen AJM:s årliga avkastning satsas i stipendier och aktiviteter runt uppfinnar- och innovationsstipendier som delas ut av Stiftelsen SKAPA.

Stiftelsen SKAPA delar årligen ut SKAPA-priset som är instiftat till minne av uppfinnaren Alfred Nobel. Syftet med priset är att uppmuntra initiativ och att medverka till att nyskapande och kreativitet i landet tillvaratas mer effektivt. SKAPA-priset är bland de största och mest prestigefyllda av landets uppfinnar- och innovationsprisstipendier. Prissumman är 2021 på totalt 790 000 kr varav 290 000 kr tilldelas de 24 länsfinalisterna och resten till de nationella vinnarna. Samtliga erhåller dessutom diplom.

Sedan år 2011 delar SKAPA ut SKAPA-priset för unga innovatörer. Prissumman är 250 000 kr.


Valet av kandidater till den nationella finalen sker länsvis i samarbete mellan Stiftelsen SKAPA, ALMI Företagspartner och Svenska Uppfinnareföreningens lokala/regionala föreningar. Efter att de regionala ALMI-bolagen – och i aktuella fall i samarbete med de lokala/regionala uppfinnarföreningarna – valt ut sin finalist från det egna länet, väljer den nationella juryn från dessa ut de nationella vinnarna.

Det nationella SKAPA-priset består av ett stipendiebelopp och ett diplom. Juryn utser ett till tre vinnande förslag som tilldelas stipendiebelopp. Juryn kan också utdela hedersomnämnanden.

Bakom Stiftelsen SKAPA står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Stiftelsen AJM, ALMI Företagspartner AB, och VINNOVA.

Vem kan söka SKAPA?

Ansökan kan göras av idégivaren eller annan person med rätt att nyttja den stipendiegrundande idén. Om ansökan bygger på andras idéer eller teknik ska deras skriftliga medgivande bifogas.

Stipendiet delas ut till den eller de personer, som gjort mest förtjänstfulla insatser när det gäller nyskapande och kreativitet av produkter och tjänster som kan leda till kommersiella möjligheter i näringslivet eller offentliga organisationer.

Idén får vara kommersiellt introducerad tidigast 24 månader före ansökningstidens utgång. Vid bedömningarna har kreativiteten stor betydelse liksom marknad och potentiell lönsamhet. Annat som bedöms är teknisk höjd, den immaterialrättsliga situationen och samhällsnyttan.

Var ni kan söka detta stipendium kan ni hitta här:

https://www.stiftelsenskapa.se/

Om Stockholms Innovations och Stockholms Accelerationsstipendier


Vem kan söka Stockholms Innovationsstipendium?

Du som bor eller har ditt arbete/studerar i Stockholm och Stockholms län kan söka Stockholms Innovationsstipendium. Syftet är i första hand att stimulera och uppmuntra personer som arbetar utan stöd från företag eller institutioner att utveckla innovationer.

Vad kan du söka för?

Din innovation kan vara en fysisk produkt, tjänst eller en kombination av dessa. Innovationen bedöms efter dess tekniska, kommersiella och samhällsekonomiska betydelse.

Stockholms Accelerationsstipendium

Accelerationsstipendiet instiftades 2015 för att uppmuntra tidigare finalister till Stockholms Innovationsstipendium att vidareutveckla de innovationer som de kommit till final med, att kunna accelerera.

Detta var ett av Agnes sista hjärteprojekt tillsammans med Stockholms stad.

Från och med 2020 så delas nu stipendiet ut till två vinnare som får 500 000 kr att dela på, det vill säga 250 000 kr var.


Vem kan söka Stockholms Accelerationsstipendium?

Ni som har kommit till finalplats i Stockholms Innovationsstipendium de senaste fem åren, inte har vunnit Accelerationsstipediet tidigare och företaget ligger i Stockholms län.

Var ni kan söka dessa stipendier kan ni hitta här:

https://foretagsservice.stockholm/starta-eget-och-innovation/innovationsstipendiet/


Om stipendier för Unga Innovatörer


Information och var ni kan söka dessa stipendier kan ni hitta här:

https://ungainnovatorer.se/alumni/innovationsstipendium-for-unga/

SKAPA styrelsens ordförande, landshövding Minoo Akhtarzand delar ut pris till en av SKAPA vinnarna.

Kom igång

Innovationsskolan del 1

En kort informativ och inspirerande film.

Innovationsskolan del 2

Fortsättning på innovationsskolan.

Stockholms Innovationsstipendium

Stockholms Innovationsstipendium

Klicka här för att läsa mer ››

Unga innovatörer

Stärker ungas innovativa förmågor

Till Unga innovatörers webb ››

SKAPA innovationspris

SKAPA-priset för unga innovatörer

Till Stiftelsen SKAPA ››