Om Stipendierna

Stiftelsen AJM samarbetar med och sponsrar Stiftelsen SKAPA. Sedan 2020 är AJM även sponsorer för Unga Innovatörer, tidigare FinnUpp.

Om SKAPAs stipendier

En stor del av Stiftelsen AJM:s årliga avkastning satsas i stipendier och aktiviteter runt uppfinnar- och innovationsstipendier som delas ut av Stiftelsen SKAPA.

Stiftelsen SKAPA delar årligen ut SKAPA-priset som är instiftat till minne av uppfinnaren Alfred Nobel. Syftet med priset är att uppmuntra initiativ och att medverka till att nyskapande och kreativitet i landet tillvaratas mer effektivt. SKAPA-priset är bland de största och mest prestigefyllda av landets uppfinnar- och innovationsprisstipendier. Prissumman är 2021 på totalt 790 000 kr varav 290 000 kr tilldelas de 24 länsfinalisterna och resten till de nationella vinnarna. Samtliga erhåller dessutom diplom.

NYTT NYTT NYTT 2023


Två nya stipendier kommer att instiftas av AJM under stiftelsen SKAPA. Det ena är:

SKAPA accelerationsstipendium för kvinnliga uppfinnare på 250.000:-

Det andra är:
SKAPA accelerationsstipendium även det på 250.000:-

Se informationsfilmerna här:


SKAPA accelerationsstipendium för kvinnliga uppfinnare

SKAPA accelerationsstipendiumSedan år 2011 delar SKAPA ut SKAPA-priset för unga innovatörer. Prissumman är 250 000 kr.


Valet av kandidater till den nationella finalen sker länsvis i samarbete mellan Stiftelsen SKAPA, ALMI Företagspartner och Svenska Uppfinnareföreningens lokala/regionala föreningar. Efter att de regionala ALMI-bolagen – och i aktuella fall i samarbete med de lokala/regionala uppfinnarföreningarna – valt ut sin finalist från det egna länet, väljer den nationella juryn från dessa ut de nationella vinnarna.

Det nationella SKAPA-priset består av ett stipendiebelopp och ett diplom. Juryn utser ett till tre vinnande förslag som tilldelas stipendiebelopp. Juryn kan också utdela hedersomnämnanden.

Bakom Stiftelsen SKAPA står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Stiftelsen AJM, ALMI Företagspartner AB, och VINNOVA.

Vem kan söka SKAPA?

Ansökan kan göras av idégivaren eller annan person med rätt att nyttja den stipendiegrundande idén. Om ansökan bygger på andras idéer eller teknik ska deras skriftliga medgivande bifogas.

Stipendiet delas ut till den eller de personer, som gjort mest förtjänstfulla insatser när det gäller nyskapande och kreativitet av produkter och tjänster som kan leda till kommersiella möjligheter i näringslivet eller offentliga organisationer.

Idén får vara kommersiellt introducerad tidigast 24 månader före ansökningstidens utgång. Vid bedömningarna har kreativiteten stor betydelse liksom marknad och potentiell lönsamhet. Annat som bedöms är teknisk höjd, den immaterialrättsliga situationen och samhällsnyttan.

Var ni kan söka detta stipendium kan ni hitta här:

https://www.stiftelsenskapa.se/


Om stipendier för Unga Innovatörer


Information och var ni kan söka dessa stipendier kan ni hitta här:

https://ungainnovatorer.se/alumni/innovationsstipendium-for-unga/

SKAPA styrelsens ordförande, Minoo Akhtarzand delar ut pris till en av SKAPA vinnarna.

Kom igång

Innovationsskolan del 1

En kort informativ och inspirerande film.

Innovationsskolan del 2

Fortsättning på innovationsskolan.

Stockholms Innovationsstipendium

Stockholms Innovationsstipendium

Klicka här för att läsa mer ››

Unga innovatörer

Stärker ungas innovativa förmågor

Till Unga innovatörers webb ››

SKAPA innovationspris

SKAPA-priset för unga innovatörer

Till Stiftelsen SKAPA ››