Stiftelsens ändamål

För fullgörande av stiftelsens ändamål kan stöd ges i form av stipendier och/eller utbildning till driftiga innovatörer och entreprenörer. Målet skall vara att förverkliga lovande affärsidéer och innovationer till framgångsrik affärsverksamhet.

Ekonomiskt bistånd kan beslutas och utbetalas direkt av stiftelsen eller via annan stiftelse med i grunden samma ändamål som denna stiftelse. I det senare fallet skall i så fall Stiftelsen AJMs engagemang och insats tydligt framgå.

Mottagare är enskilda uppfinnare och innovatörer. År 2006 inleddes ett samarbete med Stiftelsen SKAPA. 2013 inleddes ett liknande samarbete med Stockholms Innovationsstipendium. Därigenom har medel från Stiftelsen AJM kraftigt kunnat förstärka storleken på och antalet stipendier som delas ut via SKAPA och Stockholms Innovationsstipendium.

Stiftelsen har tyvärr varken personella eller ekonomiska resurser att i större skala engagera sig i specifika innovations- eller uppfinnarprojekt. Därför har Stiftelsen valt att koncentrera sig på stöd i form av stipendier eller till olika utbildningsfrågor. I mån av tillgängliga medel kan projekt/koncept stödjas om Stiftelsen direkt kan påverka eller sätta sin prägel på dem.

Ovanstående är själva kärnan och ändamålet med Stiftelsen AJMs verksamhet. Att tillsammans med alla goda krafter i vårt land stödja och uppmuntra kreativa och driftiga innovatörer, att ge dem möjligheten att prova på och genomgå den bästa entreprenörskolan. Finns det någon mer verkningsfull metod att nå resultat och ökat företagande i vårt land?

Stockholms Innovationsstipendium

Klicka här för att läsa mer ››

Stärker ungas innovativa förmågor

Till Unga innovatörers webb ››

SKAPA-priset för unga innovatörer

Till Stiftelsen SKAPA ››