Årets SKAPA mingel 9/11 2023 i Stadshuset-Gyllene salen

Pris och stipendieutdelning i Stadshuset Gyllene salen 2023

Årets pris och stipendieutdelning blev en succé då vinnarnas glädje glänste ikapp med Stadshusets väggar i Gyllene salen. Prisutdelare var talmannen i Sveriges Riksdag Andreas Norlén, Stiftelsen SKAPAs ordförande Minoo Akhtarzand,  Stiftelsen AJMs ordförande Lars Filipsson och ordförande för Förebild till minne av Leffe Smith, Lasse Ternerz.

Det blev även succé för de två nya accelerations stipendierna finansierade och framtagna av AJM.

Årets vinnare av Sveriges största uppfinnarpris, "SKAPA-priset" på 500 000 kronor är Björn Holmström från Västra Götalands län för hans uppfinning "WET NANO - rent vatten för halvledarindustrin".

Juryns motivering:
Färskvatten är en bristvara på många platser på vår jord. Vatten är livsnödvändigt för allt liv på jorden, men används till så mycket annat än att dricka. Vatten är bra att använda för rengöring, och då ska vattnet vara renare än det som ska rengöras. Tänk er att man ska rengöra något som är väldigt litet och inte får ha någon smuts på sig alls, inte ens ett dammkorn ner på nanonivå. Då måste vattnet ” rengöras” innan det kan användas för att rengöra med. Detta är fallet när man ska tvätta kiselskivor i halvledarindustrin. Traditionellt används otroligt stora mängder vatten för denna tvättprocess. En halvledarfabrik gör av med miljontals kubikmeter vatten om året. Vatten som dessutom förorenas med kemikalier. Med WET NANO har man löst detta på ett mycket effektivare sätt. Genom membrandestillation på industriell nivå kan vattnet renas ner på nanonivå och med minskat kemikaliebehov. Vattenåtgången i processen blir upp till 90% lägre och tvättvattnet görs på plast i halvledarfabriken. Efter rengöringsprocessen renas vattnet från kemikalier och kan åter släppas ut i naturen, helt utan föroreningar. Detta gör att väldigt mycket färskvatten kan användas till andra livsnödvändiga saker, som dricksvatten eller bevattning vid odling. Därför får uppfinningen WET NANO SKAPA-priset 2023. 


SKAPA-accelerationsstipendium till minne av Agne Johansson  delas I år ut till Joakim Blomqvist på Insightgap Psychology AB, Umeå.


Juryns motivering:
Juryns motivering: Den psykiska ohälsan är idag ett skenande samhällsproblem. Årets mottagare av SKAPAs accelerationsstipendium Joakim Blomqvist på Insightgap har tagit sig an problemet genom att tillsammans med experter utveckla en onlinebaserad utbildning som alla kan ta till sig. De arbetar med förebyggande friskvård för psyket. Hela 92 % som har gått kursen upplever att de har fått en större förståelse för hur de fungerar på insidan, 98 % har fått en ökad kunskap om hur olika metoder kan hjälpa dem att stärka sig psykiskt och 75 % har fått en ökad tilltro och motivation till att starta ett positivt förändringsarbete.  Därför får Joakim Blomqvist på Insightgap Psychology priset ”SKAPA-accelerationsstipendium till minne av Agne Johansson”.  

SKAPA-accelerationsstipendium för kvinnor till minne av Margareta Andersson delas i år ut till Ninni Antelme på Flocazur AB, Göteborg.


Juryns motivering:
Flocazur representerar inte bara framkantens teknologi utan en livsnödvändig lösning för vår planets framtid. Med en innovativ och effektiv enstegsreaktor som kombinerar fem olika reaktioner, tar Flocazur itu med en av de mest akuta globala utmaningarna - vattenbristen. Flocazur-tekniken binder partiklar genom naturliga fysiska och kemiska krafter och optimerar processen för att minimera eller helt eliminera användningen av kemiska polymerer.  I en tid då världens befolkning och vattenförbrukning ökar oproportionerligt och vattenbrist hotar miljarder, erbjuder Flocazur en snabb, kostnadseffektiv och hållbar lösning.  Deras engagemang och partnerskap med företag, universitet, kommuner m.m. gör de till mer än bara en teknologileverantör. De helt enkelt bygger allianser i kampen för en renare och mer hållbar framtid. Ninni Antelme är utbildad marinbiolog med stor kompetens och stort engagemang för miljöfrågor med fokus på världens behov av rent vatten. Detta gör Ninni Antelme på Flocazur till en värdig vinnare av stipendiet ”SKAPAaccelerationsstipendium för kvinnor till minne av Margareta Andersson”.  

Pris till Ung talang, Årets förebild till Leffe Smiths minne och hederspriser delades också ut under kvällen.


Läs mer om alla vinnare på stiftelsen SKAPAs hemsida HÄR

Vinnare 2023 Unga Innovatörer