20 år med Stiftelsen AJM – Agne Johanssons Minnesfond

När Agne Johansson efter ett långt spännande och framgångsrikt affärsliv bestämt sig för att pensionera sig – vid 78 års ålder – ville han använda en del av sina samlade tillgångar i en stiftelse med syfte att stimulera uppfinnande och entreprenörskap.

Tillsammans med ledningen i Svenska Uppfinnareföreningen, SUF, bildade Agne Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond, AJM. Enligt stiftelsens ändamålsparagraf ska verksamheten befrämja utvecklingen av uppfinningar i tidigt skede.

För ändamålets fullgörande ska i första hand bistånd i form av stipendier ges inom intervallet 35 000 – 200 000 kronor (i 2001 års penningvärde)

Utdelningsbara medel är avkastningen på stiftelsens kapital. Stiftelsens tre första år präglades av en mängd formaliteter för att klargöra hur de avkastade medlem skulle användas och framför allt hur kapitalet skulle säkras för en långsiktig verksamhet. De första 20 stipendierna delades ut med avkastningen från 2003 och 2004, sammanlagt med 900 000 kr.

Nu har det gått 20 år sedan stiftelsen bildades. Det har vi inte tänkt fira med pompa och ståt. Pengarna kan användas till nyttigare saker. Men vi i styrelsen kan med viss stolthet redovisa vad vi åstadkommit under de 20 åren.

En ansvarsfull och balanserad förvaltning av stiftelsens tillgångar har resulterat i trefaldig ökning av kapitalet fram till i dag. Det har möjliggjort en stadigt ökad utdelning, huvudsakligen i form av stipendier, direkt från stiftelsen, eller i samarbete med andra stiftelser och organisationer med samma ändamål som AJM.

Tillsammans med Stiftelsen SKAPA har AJM från 2008 bidragit med 6 650 000 kr som har tilldelats 309 uppfinnare.

I samarbete med Stockholm stad har 50 uppfinnare eller grupper av uppfinnare erhållit Stockholms uppfinnarstipendium med 1 850 000 kr från AJM.

AJM har dessutom instiftat Stockholms accelerationsstipendium som tilldelats åtta uppfinnare/grupper med sammanlagt 1 950 000 kr.

 
Från 2020 har AJM ett samarbete med Unga innovatörer (tidigare Finn upp). Verksamheten har startat med ett bidrag för 2020 med blygsamma 95 000 kr, men AJM har ett åtagande för de närmaste åren med 380 000 kr.

 
Eftertänksamt efter 20 år: ”Tänk vad en person kan åstadkomma med en donation och en önskan att utveckla uppfinnandet i Sverige. Agne Johansson var dessutom aktiv och entusiastisk i stiftelsen ända fram till sin död i mars 2019. Och hans högsta önskan var att fler med ”onödigt” mycket kapital i kassakistan skulle göra samma sak som han. För uppfinnandet och Sverige”.

Innovationsskolan – Hur tar man fram en uppfinning? Och hur får man ut den på marknaden?